Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U FEBRUARU 2013. GODINE


Devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su na kraju februara 11.681,3 miliona evra, čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 434 odsto i pokrivenost od osam meseci uvoza robe i usluga.

Najveći devizni priliv u toku februara realizovan je po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije na inostranom i domaćem finansijskom tržištu, u ukupnom iznosu od 1.165,4 miliona evra. Pored toga, priliv je ostvaren i po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 61,0 miliona evra, kao i po osnovu korišćenja kredita i donacija u ukupnom iznosu od 12,7 miliona evra.

Najveći odliv iz deviznih rezervi u februaru zabeležen je po osnovu otplate duga MMF-u u iznosu od 100,2 miliona evra. Takođe, po osnovu isplate dospelih hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima iz deviznih rezervi su isplaćena 55,2 miliona evra, a po osnovu izmirivanja obaveza prema inokreditorima 21,6 miliona evra.

Neto devizne rezerve, tj. rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a, na kraju februara iznosile su 7.635,0 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 683,9 miliona evra i bio je za 471,4 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovana su ukupno 1.839,2 miliona evra.

U februaru je dinar nominalno aprecirao prema evru za 0,1%. Da bi ublažila preterane dnevne oscilacije kursa, Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom pet miliona evra. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.3.2013.