Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

U MARTU 2013 GODINE NOVI ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA


Novi Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela trebalo bi da bude usvojen do kraja marta, a jedna od novina je da se postupak za trajno oduzimanje imovine pokreće tek posle pravosnažnosti presude, izjavila je direktorka Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom Biljana Pavlović. Direkcija će, prema novom zakonu, imati veća ovlašćenja - imaće sva prava da upravlja trajno oduzetom imovinom, a povećaće joj se ovlašćenja i u upravljanju privremeno oduzetom imovinom. Zakonom će biti predviđen i veći broj krivičnih dela za koje se oduzima imovina. Pavlović je agenciji Beta rekla da je Vlada usvojila Predlog zakona i da bi poslanici trebalo o njemu da raspravljaju na nekoj od narednih sednica.

Prema njenim rečima, izmene i dopune Zakona čine više od 60% radnog teksta zakona, te će se on tretirati kao potpuno novi akt. Takođe, bilo je potrebno uskladiti odredbe sa izmenjenim Krivičnim zakonikom i promenama Zakona o krivičnom postupku koje se u toku.

"Jedna od važnih izmena jeste da se postupak za trajno oduzimanje imovine pokreće tek posle pravnosnažnosti presude za krvično delo, Ova odredba je važna da se ne bi povredila pretpostavka nevinosti i da se nekome ko još nije pravnosnažno osuđen trajno oduzme imovina", rekala je Biljana Pavlović.

Ona je podsetila da to ni do sada nije bio slučaj, ali da je bilo potrebno to i zakonski regulisati.

Veća ovlašćenja Direkcije

Direkcija će, kako je rekla, prema novom zakonu imati veća ovlašćenja - imaće sva prava da upravlja trajno oduzetom imovinom, a povećana su ovlašćenja i u upravljanju imovinom koja je privremeno oduzeta vlasniku dok traje sudski postupak koji se vodi protiv njega.

"Na primer, privremeno oduzeto vozilo će moći da bude prodato na licitaciji po osnovu Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 99/2011 - dr. zakon). Novac će biti stavljen na poseban račun uz kamatu kod Narodne banke i posle toga će, u zavisnosti kakva presuda bude, vlasniku biti vraćen novac umesto vozila. U slučaju da imovina bude trajno oduzeta, novac će biti uplaćen u republički budžet", objasnila je Biljana Pavlović.

Ona je istakla da ta odredba ide u korist vlasnicima, zato što bi njihova imovina sigurno izgubila na vrednosti dok traje postupak.

Osim većih ovlašćenja, novi zakon omogućava lakši i efikasniji rad Direkcije, Jedinice za finansijske istrage, tužioca i suda, kazala je direktorka i dodala da je povećan i broj krvičnih dela za koje se oduzima imovina - sada se imovina može oduzeti i u slučaju otmice ili razbojništva.

Zbog većeg broja krivičnih dela koje obuhvata novi zakon, uvedena je i granična vrednost od 1.500.000 dinara za pokretanje finansijskog postupka. Direktorka je istakla da nije potrebno da imovina bude veća od 1,5 miliona dinara da bi predmeti mogli biti oduzeti, kako je to protumačeno u medijima.

"Recimo za razbojništvo - ako vrednost krivičnog dela nije veća od 1.500.000 neće se vršiti finansijska istraga, ali će predmeti biti oduzeti", kazala je Biljana Pavlović.

Važeći Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008) iz 2009. godine rađen je po ugledu na italijanski model u cilju efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Završen popis oduzete imovine

Direktorka Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom rekla je da je prvi put od osnivanja Direkcije urađen popis oduzete imovine i da će se njena tačna vrednost znati za mesec dana. Iako je Direkcija počela da radi stupanjem na snagu Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krvičnog dela 2009. godine, detaljan popis imovine zatražila je Biljana Pavlović u oktobru 2012.godine, nakon što je preuzela dužnost direktora.

Popisane su nekretnine, pokretne stvari, novac i dragocenosti.

"Postupak procene biće gotov za mesec dana s obzirom da ne procenjujmo mi sami. Vozila procenjuje Auto-moto savez Srbije, nekretnine Poreska uprava prema svojim kriterijumima. Ništa ne radimo prizvoljno", rekla je Biljana Pavlović.

Dok se čekaju rezultati procene, direktorka je donela odluku kojom se prekida ustaljena praksa korišćenja privremeno oduzetih automobila. "To više nije praksa, mi sada imamo praksu da se koriste samo trajno oduzeta vozila. Dajemo predlog Republičkoj direkciji za imovinu, a ona daje predlog Vladi Srbije kome ta vozila mogu da budu dodeljena na korišćenje i to se isključivo daje državnim organima", rekla je ona.

Prema njenim rečima, pojedina vozila koja su data na korišćenje državnim službenicima morala su naknadno da budu vraćena vlasnicima, pa je to bio osnovni razlog da se mogu koristiti samo trajno oduzeti automobili.

Direkcija izdaje skoro sve nekretnine koje su joj date na korišćenje i mešečna renta koju dobija je oko 30.000 evra. "Novac ide na posebni račun koji je predviđen da bi se nadoknađivala eventualna šteta vlasnicima kojima je imovina privremeno oduzeta i radi održavanja imovine", kazala je Biljana Pavlović.

Poslednje procene vrednosti oduzete imovine dao je bivši direktor Direkcije Jugoslav Stojiljković koji je u decembru 2011. izjavio da se raspolaže imovinom vrednom 350 miliona evra.

Autor: Marija Bogunović, novinarka agencije Beta

Izvor: Vebsajt Euractiv, 11.3.2013.