Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KRIVIČNE PRIJAVE PROTIV PRAVOSUDNIH ZVANIČNIKA


Pilot A.P., koji više od godinu dana čeka pravosnažnost presude kojom je utvrđeno da je srpska nacionalna avio kompanija prema njemu vršila diskriminaciju, saopštio je da je, zbog odugovalačenja tog postupka, započetog sredinom 2009, podneo krivičnu prijavu protiv pravosudnih zvaničnika.

  • A.P. je podneo krivičnu prijavu protiv ministra pravde i državne uprave, v.f. predsednika Apelacionog suda, zamenika v.f. predsednika Apelacionog suda zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nesavesnog rada u službi, navodi se u saopštenju.Krivičnu prijavu je podneo i protiv predsednika veća koje odlučuje o njegovoj žalbi, kako je naveo, osnovane sumnje da je izvršila krivično delo kršenje zakona od strane sudije kao i zahtev za njeno razrešenje.

Viši sud u Beogradu obavezao je presudom iz januara prošle godine srpskog avio prevoznika Jat ervejz da pilotu te kompanije A.P. isplati više od četiri miliona dinara na ime odštete zbog teške diksriminacije na radu.

A.P. smatra da su se odavno stekli uslovi za pravnosnažnu presudu, ali da nadležni nisu iskoristili svoje ingerencije za nadzor rada suda i da zbog toga do danas nije doneta pravnosnažna presuda, što je kako se navodi, u suprotnosti sa stavom Evropskog suda za ljudska prava - da je država dužna da organizuje svoje pravosuđe tako da ono nesmetano funkcioniše i da se omogući svakome pristup pravdi odnosno sudu.

Nakon dve i po godine suđenja, pošto je A.P. podneo tužbu 29. juna 2009, Viši sud je prošle godine delimično usvojio njegov tužbeni zahtev nakon što je utvrdio da je rukovodstvo JAT airvejz sredinom 2009. diskriminatorski postupalo prema njemu jer je "prekinulo svaki normalan vid komunikacije sa njim tužiocem i nije odgovaralo na njegove pismene molbe, predstavke i zahteve".

Sud nije usvojio deo tužbe koja se odnosi na diskriminaciju kojom je sprečeno njegovo napredovanje u službi i stručno usavršavanje od 2000. do 2005. kao i tvrdenje da je imao 17 kvarova tokom jedne godine.

A.P. je odlučio da uloži žalbu na tu presudu, o čemu čeka izjašnjenje Apelacionog suda.

Izvor: Tanjug