Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• PRIMER: TUŽBA RADI POBIJANJA DUŽNIKOVOG TERETNOG RASPOLAGANJA KADA JE TREĆEM LICU MOGLO BITI POZNATO POSTOJANJE SPORNOG POTRAŽIVANJA
• PRIMER: TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA NEPOSTOJANJA PRAVA ZAKONSKOG NASLEĐIVANJA BRAČNOG DRUGA OSTAVIOCA ZBOG OSNOVANOSTI TUŽBE ZA RAZVOD BRAKA
• Stručni komentar - RAZMIŠLJANJA O MOGUĆIM PRAVCIMA IZMENE IZVRŠNOG PRAVA U NAS: • U očekivanju izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju •
• Pitanje i odgovor - GARANCIJA I ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE STVARI KOD PRODAJE POLOVNIH VOZILA
• Pitanje i odgovor - TITULAR PRAVA NA BESPRAVNO IZGRAĐENOM OBJEKTU KOJI SE NALAZI NA ISTOJ PARCELI KAO I HIPOTEKOVANA NEPOKRETNOST

Izvor: Paragraf Lex