Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STANJE DEVIZNIH REZERVI I KRETANJA NA MEĐUBANKARSKOM DEVIZNOM TRŽIŠTU U JANUARU 2013. GODINE


Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju januara iznosile 10.498,7 miliona evra, čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 420 odsto i pokrivenost oko sedam meseci uvoza robe i usluga.

Najveći priliv u januaru realizovan je po osnovu prodaje hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima na domaćem finansijskom tržištu u iznosu od 100,9 miliona evra.

Najveći odliv iz deviznih rezervi u januaru zabeležen je po osnovu povlačenja više izdvojene devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 230,7 miliona evra. Pored toga, odliv je realizovani i po osnovu isplate dospelih hartija od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima u iznosu od 149,7 miliona evra i izmirivanja obaveza prema inokreditorima u iznosu od 26,2 miliona evra.

Neto devizne rezerve, tj. rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od MMF-a, na kraju januara iznosile su 6.470 miliona evra.

Januarski obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu iznosio je 1.155,3 miliona evra i bio je za 112 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu.

U januaru je zabeležena nominalna aprecijacija dinara u odnosu na evro od 1,9%. Da bi ublažila preteranu dnevnu oscilaciju kursa, Narodna banka Srbije je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom pet miliona evra. 

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 11.2.2013.