Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA - "Sl. glasnik RS", br. 12/2013
• LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 11.2. DO 17.2.2013. GODINE •
• Pitanje i odgovor - NEMOGUĆNOST KONVERZIJE KREDITNOG POSLA SA INOSTRANSTVOM U DODATNU UPLATU OSNIVAČA KOJA NE POVEĆAVA OSNOVNI KAPITAL

 

Izvor: Paragraf Lex