Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: Poverenik naložio da "Infostan" iz Beograda dostavi informacije NVO YUCOM


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti naložio je JKP "Infostan" iz Beograda da tražene informacije u vezi sa "dobrovoljnim osiguranjem" koji su nedavno iskazani u računima Infostana dostavi tražiocu informacija, NVO YUCOM iz Beograda.

Zahtev za informacijama odnosio se na ugovor zaključen između JKP "Infostan" i Akcionarskog društva za osiguranje Generali osiguranje Srbija, odnosno akt kojim je ugovoren takav način osiguranja, protokol o načinu rada i sprovođenja usluge osiguranja i saglasnost Saveza nezavisnih organizacija potrošača datu na navedene usluge, navodi se u saopštenju Poverenika.

Poverenik je ocenio da je pravno neprihvatljivo pozivanje Infostana na to da je Ugovorom zaključenim između JKP "Infostan" i Generali osiguranje Srbija a.d.o. predviđena obaveza čuvanja poslovne tajne, pa JKP "Infostan" ne može iste biti oslobođeno bez pisane saglasnosti druge ugovorne strane.

Nikakvim odredbama poslovnih ugovora se ne može uslovljavati ili suspendovati primena Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), a Infostan u konkretnom slučaju nije dokazao, odnosno nije ni mogao dokazati da su ispunjeni zakonski uslovi za ograničenje prava javnosti, navodi se u saopštenju Poverenika.

Javnost ima interes i pravo da zna da li javno preduzeće posluje u skladu sa Zakonom. U konkretnom slučaju taj interes je dodatno pojačan jer se radi o "pravnom poslu" koji je poslužio kao "osnov" za nezakonitu obradu ličnih podataka izuzetno velikog broja građana, korisnika usluga Infostana, što je već bilo povod za reakciju Poverenika koji je pored ostalog podneo i zahteve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv odgovornih lica, direktora i Infostana i a.d.o. Generali osiguranje Srbija.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 10.12. 2015.
Naslov: Redakcija