Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OBJAŠNJENJE KOJE SE ODNOSI NA OBAVEZU VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA FIZIČKOG LICA KOJE OSTVARUJE PRIHOD OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA POČEV OD 1. JANUARA 2014. GODINE, PREMA ZAKONU KOJIM SE UREĐUJE POREZ NA DOHODAK GRAĐANA


Fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda (dalje: prihod od poljoprivrede) stiče status preduzetnika:

1) po sili zakona - ukoliko je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (ovo rešenje uvedeno je istovremeno sa uvođenjem poreza na dodatu vrednost - počev od 1. januara 2005. godine);

2) po sopstvenom opredeljenju - ukoliko je reč o nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanom u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava koji se opredelio da ima svojstvo preduzetnika. Predmetno opredeljenje vrši se podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu (Obrazac PPDG-1).

Samo u navedenim slučajevima postoji obaveza vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Fizičko lice koje ostvaruje prihod od poljoprivrede, a nema status preduzetnika nema ni obavezu vođenja poslovnih knjiga.

Objašnjenje možete preuzeti putem linka: http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/misljenja/2013/Objasnjenje%20vodjenje%20knjiga.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 10.12.2013.