Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANO JAVNO SLUŠANJE POVODOM MEĐUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA "IZVRŠENJE PRESUDA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U SLUČAJU SRBIJA": PROTIV SRBIJE U STRAZBURU 9.700 PRITUżBI


Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 2012. godine u Domu Narodne skupštine održano je drugo javno slušanje Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova na temu: "Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Srbija".

Javnom slušanju prisustvovali su narodni poslanici, predstavnici brojnih državnih, međunarodnih i nevladinih organizacija, kao i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Otvarajući javno slušanje, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović je rekao da je ovaj skup organizovan kako bi se obeležio Međunarodni dan ljudskih prava i ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca u našoj zemlji. Istićući da je Srbija učinila napor da se unapredi stanje u oblasti zaštite ljudskih prava, Omerović je posebno skrenuo pažnju na postojeće sistemske probleme kada je u pitanju izvršenje presuda Evropskog suda.

Predstavnica Odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava pri Komitetu ministara Saveta Evrope Katarina Nedeljković predstavila je obaveze država članica u vezi sa izvršavanjem presuda Evropskog suda za ljudska prava i nadzorne uloge Saveta Evrope. Istakla je da su presude Evropskog suda obavezujuće za sve državne organe i da Komitet ministara primenjuje dva vida nadgledanja presuda - sa standardnim i sa pojačanim nadzorom. Takođe je navela i da su sve informacije o izvršenju presuda dostupne najširoj javnosti preko sajta Odeljenja.

Zastupnik Republike Srbije u Evropskom sudu za ljudska prava Slavoljub Carić upoznao je učesnike javnog slušanja sa izazovima u postupku izvršenja presuda u Republici Srbiji. On je naveo da je Srbija na šestom mestu po broju predstavki koje se vode protiv Srbije pred Evropskim sudom u Strazburu. Naša zemlja za sada ima 72 presude pred tim sudom, od kojih je osam dobila.

Saša Janković, Zaštitnik građana je rekao da nema razloga za zadovoljstvo kad je reč o ostvarivanju ljudskih prava u Srbiji, posebno socijalnih i ekonomskih prava. Po njegovoj oceni, najveće prepreke potpunijem ostvarivanju ljudskih prava i vladavine prava u zemlji su slabe institucije sa jakim pojedincima, premoć političke volje nad vladavinom prava, birokratija i formalizam.

Nata Mesarović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda je istakla da samo jačanje domaćih institucija može dovesti do smanjenja broja pritužbi pred Evropskim sudom u Strazburu. Ocenila je da domaći sudovi sve više pažnje posvećuju praksi Evropskog suda, ali je potrebno i da država obezbedi edukaciju i obrazovanje sudija.

Zaključujući javno slušanje, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović predložio je zaključke u kojima se navodi da je Srbija je, kao članica Saveta Evrope, postigla vidljiv napredak u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. Međutim, praksa Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Srbije može biti i snažan podstrek za sve državne institucije da se ta oblast u narednom periodu unapredi.

U tom smislu, neophodno je obezbediti:

- postojanje odgovarajućih i efiksanih mehanizama za sistemsku proveru usaglašenosti predloga zakona sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima;

- koordinaciju i saradnju nacionalnih institucija koje se bave izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava;

- redovno informisanje Narodne skupštine Republike Srbije i nadležnih skupštinskih odbora o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava;

- promovisanje dijaloga između nadležnih institucija za izvršenje presuda i najviših pravosudnih organa, kao i uključivanje nevladinih organiizacija, Zaštitnika građana i drugih institucija u oblast ljudskih prava u procesu izvršavanja presuda Evropskog suda;

- jačanje kapaciteta pravosudnih organa.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 10.12.2012.