Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Kursna lista za obračun carinskih dažbina za period od 10.12. do 16.12.2012. godine •
• Pitanje i odgovor - POPUNJAVANJE RUBRIKE 36 JEDINSTVENE CARINSKE ISPRAVE - ŠIFRA ZAKONSKOG OSNOVA ZA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE

Izvor: Paragraf Lex