Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o javnom redu i miru ("Službeni glasnik RS", broj 6/16), u članu 17. stav 1. broj: "10.000" zamenjuje se brojem: "50.000", a broj: "50.000" zamenjuje se brojem: "100.000".

U stavu 2. broj: "50.000" zamenjuje se brojem: "100.000".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenje Zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru ima za cilj sprečavanje protivpravnog ponašanja podizanjem iznosa zaprećenih novčanih kazni za prekršaje iz člana 17. Zakona o javnom redu i miru ("Službeni glasnik RS", broj 6/16) – "Paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje". Naime, uočen je porast društvene opasnosti koja nastaje paljenjem savremenih i tehnološki unapređenih pirotehničkih proizvoda, kao i upotrebom vatrenog oružja ili imitacije oružja koji u velikoj meri izazivaju uznemirenost građana prilikom obeležavanja svečanosti shodno tradicionalnim običajima. Obzirom da postoji niz drugih savremenih načina da se svečanost uveliča, a da se pritom ne ugrožava bezbednost lica i imovine i ne stvara uznemirenost građana, smatramo da će podizanje iznosa zaprećenih kazni biti jedan od mehanizama kojima se suzbija ovakav način obeležavanja proslava i svečanosti.

 III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1. Predloga zakona o izmenama Zakona o javnom redu i miru menja se važeći član 17, pod nazivom "Paljenje pirotehničkih proizvoda ili pucanje" na način da se propisani iznos novčane kazne u stavu 1. povećava, tako da konačni raspon zaprećenih novčanih kazni za narušavanje javnog reda i mira paljenjem pirotehničkih sredstava umesto dosadašnjih 10.000 donja granica raspona bude 50.000, a gornja granica 100 000 dinara.

U članu 1. stav 2. Predloga zakona menja se donja granica raspona zaprećenih novčanih kazni za upotrebu oružja ili imitacije oružja sa 50.000 na 100.000 dinara.

Članom 2. Predloga zakona propisano je stupanje na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Uzimajući u obzir razloge navedene u delu II Obrazloženja smatramo da je neophodno donošenje zakona po hitnom postupku kako bi se blagovremeno informisala javnost o podizanju iznosa zaprećenih novčanih kazni i kako bi se upoznali sa potrebom da se intenzivira aktivnost policije na suzbijanju ove vrste prekršaja pred nastupajući period praznika i svečanosti, koje se tradicionalno odvijaju u jesen.

Imajući u vidu navedeno, smatramo da bi nedonošenjem ovog zakona mogle nastati štetne posledice po život i zdravlje ljudi, a samim tim bi bilo ugroženo stanje javne bezbednosti, te se predlaže donošenje zakona po hitnom postupku.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 10.10.2017.