Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

TREĆA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI


Usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

U Danu za glasanje, 10. oktobra, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Većinom glasova narodnih poslanika, Narodna skupština usvojila je Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

U danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su tokom Treće sednice Drugog redovnog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović zaključio je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 10.10.2013.