Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

PREDLOG ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI PREDVIĐA UVOĐENJE STRUČNOG ISPITA ZA PREDUZETNIKA I POSLOVANJE ISKLJUČIVO ONIH KOJI SU UPISANI U REGISTAR POSREDNIKA


Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić predstavio je u Parlamentu set zakona, među kojima je i Predlog zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti koji predviđa uvođenje stručnog ispita za preduzetnika i poslovanje isključivo onih koji su upisani u registar posrednika.

Ministar Ljajić je u objedinjenoj raspravi istakao da oblast posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti do sada nije bila pravno uređena, a da je ukupna vrednost tržišta nepokretnosti oko 110 milijardi dinara godišnje, od čega dve trećine otpada na nelegalni promet ili promet koji nije registrovan.

Nastojimo da smanjimo crno i sivo tržište nepokretnostima i olakšamo rad leganim agencijama, istakao je ministar i dodao da u toj oblasti postoji oko 300 privrednih subjekata i 800 preduzetnika koji rade po zakonu, ali se pretpostavlja da je broj nelegalnih agencija znatno veći.

"Država nema podatke ni o ostalim transakcija, a šteta za budžet je ogromna, kao što su ogromne novčane transakcije koje nisu u legalnim tokovima", istakao je ministar.

Prema njegovim rečima, postojala je potreba da se na celovit način uredi oblast i donošenjem takvog zakona biće obezbeđena pravna sigurnost za građane i pravna lica.

Zakonodavac je nastojao da uvede red u rad agencija na tržištu poštujući standarde EU, a donošenje tog zakona nije deo obaveza kada je reč o harmonizaciji propisa sa evropskim, istakao je Ljajić i naglasio da postoje standardi koje sve zemlje poštuju.

Ljajić je naglasio da je sa stanovišta kupaca i prodavaca važno to što će posrednik biti u obavezi da uplaćuje godišnju premiju osiguranja za eventualnu štetu koju obavljanjem poslova posredovanja može počiniti nalagodavcu.

Prema njegovim rečima, nakon donošenja zakona u roku od šest meseci sedam podzakonskih akata, a određene odredbe zakona imaće odložen početak primene i to su one koji se tiču upisa u registar i plaćanje osiguranja.

"Te odredbe će stupiti na snagu 18 meseci kasnije, a pretpostavljamo da je to dovoljno vremena koje smo dali agencijama da se prilagode novim uslovima poslovanja", rekao je Ljajić.

On je rekao i da je predlog zakona poslat na 119 adresa, stručnoj javnosti i različitim organizacijama, agencijama koje se bave tim poslom, nevladinim organizacijama i drugim državnim institucijama.

Ministarstvu je, dodao je, stiglo i 42 predloga sa sugestijama, od kojih je dobar deo uvršćen u predloženi tekst.

Izvor: Tanjug