Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraUSTAV NEĆE ŠTITITI POSLANIKE: POSLANIČKI IMUNITET SAMO U ZAŠTITI ZA JAVNO IZGOVORENU REČ


Vladajuća koalicija saglasna da se poslanički imunitet ubuduće značajno ograniči. Izmena ne iziskuje sprovođenje referenduma o promeni Ustava, već samo dvotrećinsku većinu. Poslanike će imunitet ubuduće štititi samo za javno izgovorenu reč i o tome bi u narednim nedeljama trebalo da se raspravlja u Narodnoj skupštini.

- Lično mislim da imunitet treba da štiti samo za ono što kaže za skupštinskom govornicom ili u javnim nastupima. Spreman sam i da otvorim ovo pitanje i da o tome razgovaram sa svim kolegama - kaže za ”Novosti” Zoran Babić predsednik Administrativnog odbora.

Njegov zamenik u Odboru Nenad Konstantivnović, koji je u prošlom sazivu inicirao sužavanje oreola nedodirljivosti poslanika, slaže se da ideju treba sprovesti do kraja i upozorava:

- Objektivno, teško je to sprovesti bez promene Ustava. Prethodna Skupština je u novom poslovniku navela da se imunitet aktivira samo ukoliko se poslanik pozove na njega.

Vladimir Ilić podržava ideju ograničenja imuniteta:

- Ako su pred Ustavom svi jednaki ne znam zašto bi poslanici bili iznad ostalih građana. Imunitet jeste brana od pritisaka izvršne vlasti, ali se slažem da bi trebalo da nas štiti samo za javno izgovorenu reč.

Milica Radović upozorava da sužavanje imuniteta nije ni izbliza dovoljan razlog za promenu Ustava, posebno ako se zna koliko bi to u ovom trenutku bilo opasno.

- Svaki poslanik koji se ogreši o zakon mora da odgovara. Nema prepreka za vođenje krivičnog postupka ni sa sadašnjim pravnim rešenjem.

U Ustavu piše da ”narodni poslanik koji se pozvao na imunitet ne može biti pritvoren, niti se protiv njega može voditi krivični ili drugi postupak u kome se izreći kazna zatvora, bez odobrenja Narodne skupštine...” Izuzetak je ako je tribun zatečen u vršenju krivičnog dela za koje je predviđena kazna zatvora od najmanje pet godina.

Upravo bi ovaj član najvišeg pravnog akta morao da se menja, ako se partije dogovore da imunitet poslanike štiti samo za izgovorenu reč.

Pojedini pravnici smatraju da ova izmena ne iziskuje izjašnjavanje na referendumu, pošto to pitanje ne spada u oblast uređenja vlasti. Dovoljna bi, kažu, bila i dvotrećinska većina u Skupštini.

Izvor: srb.time.mk M. B. - N. P.