Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA SA STANOVIŠTA PRIMENE ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTEVIMA ZA PROIZVODE I OCENJIVANJU USAGLAŠENOSTI: • Mogućnost izdavanja domaće isprave o usaglašenosti za određeni proizvod i bez ponovnog sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, odnosno ispitivanja, na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti •
• ODGOVORNOST DAVAOCA GARANCIJE U SLUČAJU KADA NOSILAC ODOBRENJA ZA POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA PO OSNOVU LIZINGA NE POŠTUJE ODREDBE IZ ODOBRENJA POSTUPKA
• PRESTANAK OBAVEZE VOĐENJA KNJIGE KONTROLNIKA O ZAKLJUČENIM SPOLJNOTRGOVINSKIM POSLOVIMA OD 6. OKTOBRA 2012. GODINE

Izvor: Paragraf Lex