Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• ISKUSTVA REPUBLIKE SRBIJE U VEZI SA KRŠENJEM LJUDSKIH PRAVA U KRIVIČNIM SUDSKIM PREDMETIMA KOJI SU RAZMATRANI OD STRANE EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
• OBAVEZA PONOVNOG IMENOVANJA PROKURISTE U SLUČAJU PROMENE PRAVNE FORME DRUŠTVA
• PRAVO KORIŠĆENJA ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

 

Izvor: Paragraf Lex