Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 10.7.2013. GODINE: VLADA VOJVODINE USVOJILA PREDLOG ODLUKE O OBRAZOVANJU POKRAJINSKOG SAVETA NACIONALNIH ZAJEDNICA.


Na sednici, kojom je predsedavao pokrajinski premijer dr Bojan Pajtić, Vlada Vojvodine usvojila je Predlog odluke o obrazovanju Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica. Savet se formira kao povremeno radno telo koje će brinuti o očuvanju, unapređenju i zaštiti nacionalnih, verskih, jezičkih i kulturnih posebnosti pripadnika nacionalnih zajednica u Vojvodini.

Savet će pratiti i razmatrati ostvarivanje prava nacionalnih zajednica i stanje međunacionalnih odnosa u Vojvodini, te predlagati mere za unapređenje ravnopravnosti pripadnika nacionalnih zajednica. Savet će pratiti i ostvarivanje saradnje nacionalnih saveta nacionalnih zajednica sa nadležnim republičkim i pokrajinskim organima, gradovima i opštinama u Vojvodini. Zadatak tog radnog tela biće da sarađuje sa Savetom za nacionalne manjine Srbije i drugim organima. Savet će razmatrati i uslove za rad nacionalnih saveta i razmatrati njihovu saradnju sa međunarodnim i regionalnim organizacijama, sa državnim organima, organizacijama i ustanovama u njihovim matičnim državama, te sa nacionalnim savetima u drugim državama.

Članovi Pokrajinskog saveta nacionalnih zajednica biće pet članova Pokrajinske vlade, među kojima se imenuju predsednik i zamenik predsednika, zatim predsednici nacionalnih saveta nacionalnih manjina sa sedištem u Vojvodini, te direktor Kancelarije za inkluziju Roma. 

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 10.7.2013.