Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA 24. SEDNICE I VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 10. JULA 2013. GODINE


Ustavni sud, Veliko veće, je na 24. sednici I Velikog veća odlučio o 25 predmeta, a u predmetima Už-2411/2010, Už-1744/2011 i Už-5032/2013 nije doneo odluku.

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 23. Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima ("Službeni glasnik RS", br. 57/03 i 69/11). (predmet IUo-451/2011)

II U predmetima rešavanja sukoba nadležnosti Ustavni sud je odlučio:

- u predmetu IIIU-7/2013, da je za pokretanje i vođenje prekršajnog postupka nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova - Policijska uprava u Užicu

III U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1297/2010, Už-2187/2010, Už-2425/2010, Už-2429/2010, Už-3127/2010, Už-3532/2010, Už-3630/2010, Už-4213/2010, Už-4554/2010, Už-4947/2010, Už-5272/2010, Už-530/2011, Už-593/2011, Už-779/2011, Už-1620/2011, Už-4100/2011, Už-2120/2012, Už-3538/2012 i Už-6641/2012

- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-2980/2010, Už-4459/2010, Už-4529/2010 i Už-859/2012

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 10.7.2013.