Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČUVANJE SVEDOKA POSAO JE JEDINICE ZA ZAŠTITU UČESNIKA U KRIVIČNOM POSTUPKU ILI OBIČNE POLICIJE, U ZAVISNOSTI OD DOGOVORA SA TUŽILAŠTVOM


Nezvanično, svaki košta po pet hiljada evra mesečno. Cena čuvanja visoka, efekti mali.


Srbija trenutno brine o bezbednosti 50 zaštićenih svedoka, a troškovi njihove zaštite vode se kao službena tajna. Nezvanične procene, međutim, govore da je "cena" jednog zaštićenog svedoka oko 5.000 evra mesečno. Po toj računici zaštita svedoka, uglavnom u suđenjima za organizovani kriminal, građane Srbije košta oko 250.000 evra mesečno.

Pored zaštite, svedoci, po zakonu, imaju pravo i na pomoć koja može biti psihološka, socijalna, pravna, pa i ekonomska. Mogu dobiti i promenu prebivališta, kao i prikrivanje ili promenu identiteta.

Čuvanje svedoka posao je Jedinice za zaštitu učesnika u krivičnom postupku ili obične policije, u zavisnosti od dogovora sa tužilaštvom.

Veći deo zaštićenih svedoka su upravo svedoci - saradnici, bivši članovi kriminalnih grupa protiv kojih svedoče.

Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da je ovaj sistem veštački presađen iz anglosaksonskog prava i da na našem podneblju ne daje dobre rezultate.

Cena čuvanja svedoka je velika i to bi bilo razumljivo kada bi efekti bili veći - kaže Nikolić. - Ovako imamo situaciju da kriminalci priznaju nešto, a sakriju tri puta više i za to dobiju zaštitu u narednih dvadeset ili trideset godina. Oni uglavnom svedoče o međusobnim obračunima, a to nije dovoljno da se ispuni svrha pravde.

Kod nas je najviše svedoka uvedeno u sistem zaštite 2007. i 2008. godine - po 14. Poslednjih godina ih je sve manje pa je 2010. i 2011. zaštitu dobilo ukupno sedam svedoka. Jedan od razloga za to su i promenjene zakonske odredbe po kojima svedoci saradnici ne mogu da dobiju amnestiju za svoje zločine već samo polovinu od minimalne predviđene kazne. 

Izvor: Smedia.rs, b92