Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraSRPSKO PRAVOSUĐE U PROŠLOJ GODINI REŠILO VIŠE PREDMETA NEGO ŠTO JE BILO NOVOPRISPELIH, ALI VELIKI PROBLEM I DALJE PREDSTAVLJAJU STARI, ZAOSTALI PREDMETI, IZJAVILA PREDSEDNICA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA


Član Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić tada je rekao da je svaki državni funkcioner obavezan da prijavi svaki dinar koji dobija iz budžeta, čak i prihod koji dobija u komisiji čiji rad nije javan.

PREDSEDNICA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA  Nata Mesarović je izjavila da je srpsko pravosuđe u prošloj godini rešilo više predmeta nego što je bilo novoprispelih, ali i da i dalje veliki problem predstavljaju stari, zaostali predmeti.

Na predstavljanju priručnika o smanjenju broja starih predmeta u sudovima u Srbiji, Mesarović je istakla da su sudovi u protekloj godini rešili 2,6 miliona, što je više od broja prispelih predmeta, ali i dalje nema mesta zadovoljstvu zbog velikog broja starih predmeta.

"Iako su naši sudovi uspeli da savladaju priliv i dalje ne možemo da budemo zavodoljni jer je broj starih predmeta i dalje veliki. Zato ćemo nastaviti da posvećujemo veliku pažnju tom problemu", kazala je Mesarović.

Ona je rekla da je u procesu reforme pravosuđa posebna pažnja poklonjena upravo smanjenju broja zaostalih predmeta, naročito tamo gde se godišnjim izveštajima utvrdi da je njihov broj povećan.

Mesarović je ponovila da je u prethodnoj godini u sudove opšte i posebne nadležnosti u Srbiji stiglo oko 2,5 miliona novih predmeta, što znači da ih sada ima ukupno oko 5,9 miliona.

Ambasadorka SAD u Srbiji Meri Vorlik ocenila je da je povećanje efikasnosti sudova ključno za uspešnu reformu pravosuđa i nastavak približavanja Srbije Evropskoj uniji.

Vorlik je rekla da su SAD oduvek poklanjale veliku pažnju reformi pravosuđa u Srbiji zbog čega su u više navrata pomagali razne programe obuka sudija i programa čiji je cilj povećanje tranbsparentnosti procesa u pravosuđu.

Ona je ocenila da je veoma važno da se broj zaostalih predmeta smanji i pozvala sudije u Srbiji da posebnu pažnju poklone tom problemu kako bi se omogućilo da građani dođu do pravde u što kraćem roku.

Izvor: