Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA - "Sl. glasnik RS", br. 47/2013
• Stručni komentar - PORESKI TRETMAN ZAJMA IZMEĐU PRIVREDNIH DRUŠTAVA I IZMEĐU DRUŠTAVA I NJIHOVIH ČLANOVA I ZAPOSLENIH
• Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE POZAJMICA IZMEĐU PRAVNIH LICA

Izvor: Paragraf Lex