Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

BUDŽETSKI INSTRUKTOR


• Stručni komentar - DONETA JE IZMENA I DOPUNA UREDBE O POSTUPKU PLANIRANJA POTREBA ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE - "Sl. glasnik RS", br. 49/2013
• Stručni komentar - PRAVO NA KORIŠĆENJE GODIŠNJEG ODMORA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ZA 2013. GODINU

Izvor: Paragraf Lex