Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • ODLUKA O BROJU I RASPOREDU IZASLANSTAVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE U INOSTRANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 84/2010, 111/2012, 8/2013 i 50/2013)
 • ODLUKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA IZMEĐU NARODNE BANKE SRBIJE I UPRAVE ZA TREZOR KOJI SE OBAVLJAJU PREKO SISTEMA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA ZA DEVIZNA SREDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • ODLUKA O NAČINU PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA SA INOSTRANSTVOM U DEVIZAMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA STANDARDIZACIJU GEOGRAFSKIH IMENA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009 i 50/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA "ELEKTROMREŽA SRBIJE", BEOGRAD SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • ODLUKA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU, DISTRIBUCIJU I TRGOVINU ELEKTRIČNE ENERGIJE SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU I PERIODIČNOSTI PROVERE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI INSTRUMENATA I OPREME IZ DRŽAVNOG METEOROLOŠKOG I HIDROLOŠKOG OSMATRAČKOG SISTEMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • PRAVILNIK O OPŠTIM STANDARDIMA POSTIGNUĆA ZA OSNOVNO OBRAZOVANJE ODRASLIH ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • REŠENJE O UPISU U REGISTAR POLITIČKIH STRANAKA - NOVA STRANKA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U VEZI SA ISPITIVANJEM I ŽIGOSANJEM PREDMETA OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 50/2013)
 • UREDBA O VISINI I NAČINU PLAĆANJA NAKNADA ZA SPROVOĐENJE OVERAVANJA MERILA, METROLOŠKIH EKSPERTIZA, ISPITIVANJA TIPA MERILA, ISPITIVANJA PRETHODNO UPAKOVANIH PROIZVODA I DRUGIH POSLOVA IZ OBLASTI METROLOGIJE ("Sl. glasnik RS", br. 68/2010, 72/2010 - ispr. i 50/2013)
 • ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US i 50/2013 - odluka US)
Izvor: Paragraf Lex