Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• OTPIS POTRAŽIVANJA OD KUPACA IZ INOSTRANSTVA
• PDV TRETMAN PROMETA DOBARA KOJA SE OTPREMAJU SA TERITORIJE REPUBLIKE VAN APKM NA TERITORIJU APKM UZ AVANSNO PLAĆANJE I ISKAZIVANJE PODATAKA U OBRASCU KMPDV U SLUČAJU UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE
• PORESKI TRETMAN DAVANJA POMOĆI U SLUČAJU SMRTI ČLANA UŽE PORODICE LICU KOJE JE ANGAŽOVANO PO UGOVORU O DELU
• PORESKI TRETMAN USLUGA REGISTRACIJE LEKA KOJE SE VRŠE STRANOM LICU
• PRAVO I DOKAZI ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA PO OSNOVU IZVOZA DOBARA
• PRAVO POLJOPRIVREDNIKA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU NABAVKE GORIVA

Izvor: Paragraf Lex