Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SPECIJALIZOVANE AGENCIJE ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA MOGU DA OTKUPLJUJU SVA DUGOVANJA, OSIM BANKARSKIH


Agencije za naplatu potraživanja mogu da otkupljuju sva dugovanja građana, osim bankarskih, pišu Novosti.

Za prodaju nepodmirenih obaveza važi pravilo: sve što nije zabranjeno - dozvoljeno je.

  • Dugovanja građana za bilo koji račun mogu da budu prodata specijalizovanim agencijama za naplatu potraživanja, koje, potom, od dužnika "uteruju" dug. Od toga su jedino zaštićeni kreditni dužnici, i to oni koji su zajmove podigli posle 5. decembra 2011. godine, od kada je u primeni Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

U Srbiji postoji tumačenje da preduzeća za posredovanje u naplati potraživanja mogu da otkupljuju sva, osim bankarskih potraživanja. Kažemo tumačenje, jer u našoj zemlji ne postoji nijedan zakon koji to izričito zabranjuje - rečeno je "Novostima" u jednoj od agencija koje posluju u našoj zemlji.

I dok se agencije "bore" da im se ponovo dozvoli da od banaka otkupljuju i dugove građana, njihove usluge uveliko koriste mobilni teleoperatori.

"Većina naših korisnika u roku plaća svoje dospele račune, ali ima i onih koji kasne sa izmirenjem duga", rečeno je "Novostima" u "Vip mobajlu".

"Za manji broj korisnika, kod kojih nije uspela naplata redovnom procedurom, ustupamo potraživanja ovlašćenim agencijama. Period tolerancije kašnjenja u izmirenju dugovanja zavisi od istorije plaćanja svakog pojedinačnog korisnika. Taj period je duži ukoliko svoje račune izmiruje na vreme, pa im se izuzetno desi da zakasne. Period čekanja se skraćuje ako korisnik nije redovan platiša."

"Telenor" svojim dužnicima, sa kojima je u međuvremenu raskinut ugovor, prvo šalje račun sa ukupnim zaduženjima. Po isteku roka za uplatu, dužniku stiže opomena pred utuženje, onda na scenu stupaju ovlašćene agencije, specijalizovane za oblast vansudske naplate. Ako ni oni ne postignu dogovor o izmirenju duga, obraćaju se nadležnim institucijama, sudu ili privatnim izvršiteljima. Trenutno se agencije uključuju nakon proteka roka od 60 dana od neizmirenja računa.

"Svoja potraživanja ne ustupamo trećim pravnim licima, odnosno specijalizovanim agencijama za naplatu potraživanja", kažu u "Telekomu Srbija".

"Naplata naših potraživanja obavlja se u postupku koji vode zakonom ovlašćeni organi, sudovi i izvršitelji. U skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, "Telekom" podnosi izvršiteljima predloge za naplatu telefonskih računa koji nisu plaćeni u poslednjih godinu dana."

Izvor: Novosti