Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Privredni apelacioni sud: DOZVOLJENOST REŠENJA O TROŠKOVIMA PRVOSTEPENOG POSTUPKA KOJI NIJE PRAVNOSNAŽNO OKONČAN - Zakon o parničnom postupku: čl. 150 i 359
 • Privredni apelacioni sud: IZUZIMANJE PRAVNOG LICA U ODNOSU NA KOJE JE PODNET PREDLOG ZA OTVARANJE STEČAJA OD PRIMENE ZAKONA O STEČAJU I SPROVOĐENJA POSTUPKA - Zakon o stečaju: član 14
 • Privredni apelacioni sud: NASTUPANJE DOCNJE DUŽNIKA KADA DOSPEĆE NIJE UGOVORENO A NEMA DOKAZA DA JE PRE UTUŽENJA TUŽENOM DOSTAVLJEN RAČUN RADI PLAĆANJA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 277 i 324
 • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE OBAVEZE DOKAZIVANJA NESPORNIH ČINJENICA KAO I ČINJENICA KOJE STRANKA U POSTUPKU NIJE OSPORILA - Zakon o parničnom postupku: član 230 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST ZA NAKNADU ŠTETE PO OSNOVU KRIVICE I UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE PREMA CENAMA U VREME DONOŠENJA SUDSKE ODLUKE - Zakon o obligacionim odnosima: član 189 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: PASIVNA LEGITIMACIJA KOD POTRAŽIVANJA PO OSNOVU ZATEZNE KAMATE ZA DUGOVANJE ISPLAĆENO U DOCNJI - Zakon o obligacionim odnosima: član 277
 • Privredni apelacioni sud: PONOVNI POSTUPAK PO UKIDANJU PRVOSTEPENOG REŠENJA KOJIM SE KONSTATUJE DA SE TUŽBA SMATRA POVUČENOM - Zakon o parničnom postupku: član 311
 • Privredni apelacioni sud: POVLAČENJE TUŽBE KAO POSLEDICA NEPRISTUPANJA PUNOMOĆNIKA ILI OVLAŠĆENOG ZASTUPNIKA PRAVNOG LICA NA ROČIŠTE ZA GLAVNU RASPRAVU - Zakon o parničnom postupku: član 475 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PREDMET PREDLOGA ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE KOJOM SE TRAŽI ZABRANA RASPOLAGANJA IMOVINOM IZVRŠNOG DUŽNIKA - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 20 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: PRIMENA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU NAKON UKIDANJA PRVOSTEPENOG REŠENJA U POSTUPKU KOJI JE ZAPOČET I VOĐEN PO ODREDBAMA RANIJE VAŽEĆEG ZAKONA - Zakon o parničnom postupku: član 311 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: RAZREŠENJE STEČAJNOG UPRAVNIKA NA OSNOVU PREDLOGA ODBORA POVERILACA ILI ODLUKOM STEČAJNOG SUDIJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - Zakon o stečaju: član 32
Izvor: Paragraf Lex