Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


  • Apelacioni sud u Beogradu: ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI DRŽAVE ZA NAKNADU ŠTETE ZBOG PROFESIONALNE BOLESTI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 172, 180 i 201
  • Apelacioni sud u Beogradu: IZJEDNAČAVANJE PROFESIONALNE BOLESTI I POVREDE NA RADU - Zakon o radu: čl. 119 i 164
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO NA NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU PRESTANKA PROFESIONALNE VOJNE SLUŽBE ZBOG OGRANIČENE SPOSOBNOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 154 i 188
  • Apelacioni sud u Beogradu: PRAVO SVOJINE FIZIČKOG LICA STEČENO PO OSNOVU ODRŽAJA NA UTRINAMA I PAŠNJACIMA - Zakon o vraćanju utrina i pašnjaka selima na korišćenje: član 2
  • Apelacioni sud u Beogradu: RELEVANTNE OKOLNOSTI ZA UTVRĐIVANJE ODGOVORNOSTI ZA NEMATERIJALNU ŠTETU - Zakon o obligacionim odnosima: član 201
  • Apelacioni sud u Beogradu: UTVRĐIVANJE PRAVA SVOJINE NA STVARNO NEPOSTOJEĆEM STANU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 20 i 33
  • Apelacioni sud u Beogradu: VISINA NAKNADE ŠTETE U SLUČAJU PRESTANKA PROFESIONALNE VOJNE SLUŽBE ZBOG OGRANIČENE SPOSOBNOSTI - Zakon o obligacionim odnosima: član 154
Izvor: Paragraf Lex