Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU: Porez na imovinu raste uprkos padu cena nekretnina


  • PRAVNA LICA POREZ NA IMOVINU PLAĆAJU PO OSNOVU KNJIGOVODSTVENE VREDNOSTI OBJEKTA, GDE SE SVAKE GODINE PRIMENJUJE ODREĐENA STOPA AMORTIZACIJE, PA JE SAMIM TIM I OBAVEZA ZA IZMIRENJE MANJA".

Građani Srbije kažu da plaćaju sve veći porez na imovinu uprokos padu cena nekretnina poslednjih godina, dok u lokalnim samoupravama tvrde da taj porez nije veliki, u odnosu na zemlje u okruženju, kao i da je kod nas tržišna vrednost nekretnina i dalje veća od procenjene za plaćanje poreza.

  • U Poreskoj upravi je rečeno Tanjugu da su, prema Zakonu, za porez na imovinu isključivo nadležne lokalne poreske administracije.

Ukoliko nema podataka od Zavoda za statistiku za utvrđivanje prosečne tržišne cene kvadratnog metra koriste se podaci Poreske uprave koji se dobijaju u postupku utvrđivanja osnovice poreza na prenos apsolutnih prava u prometu nepokretnosti.

U Poreskoj upravi objašnjavaju da se procenjuje vrednost nekretnine na osnovu niza faktora, kao što su mesto, lokacija, blizina saobraćaja, okolna infrastruktura, da li je nekretnina uknjižena...

Poreska uprava uzima u obzir, takođe, koliko je star objekat, koliko ima spratova, da li ima Internet i kablovsku, kako je kuća opremljena, da li ima bazen i drugo.

Kada neko proda nekretninu i ukoliko postoje drastična odstupanja u ceni, Poreska uprava formira komisiju koja izlazi na teren i preciznije utvrđuje vrednost nekretnine.

Najveća poreska stopa za nepokretnost do 10 miliona dinara je 0,4 odsto procenjene vrednosti, ali se umanjuje amortizacijom.

Pomoćnik direktora Uprave za javne prihode Beograda Slavica Gvozdić je rekla Tanjugu da se prosečna tržišna cena kvadratnog metra utvrđuje polazeći od prosečnih cena ostvarenih u prometu uz naknadu za odgovarajuću vrstu nepokretnosti - novih objekata, prema podacima o prometu u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez po podacima Zavoda za statistku.

Visinu vrednosti nepokretnosti utvrđuje, kako je rekla, organ lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu izvornih javnih prihoda, s tima što se ona, osim za zemljište, istekom svake godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja ili rekonstrukcija umanjuje za amortizaciju po stopi od 0,8 odsto, a najviše do 40 odsto.

Vrednost nepokretnosti utvrđuje se primenom osnovni elementa: korisna površina i prosečna tržišna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji opštine, kao i korektivnih elementa: lokacija nepokretnosti (zona), kvalitet nepokretnosti i drugi elementi koji mogu uticati na tržišnu vrednost nepokretnosti.

Posle izmena Zakona o porezu na imovinu 2011. godine, smanjene su olakšice po osnovu amortizacije kao i prema broju članova porodice, a bilo je dozvoljeno povećanje do najviše 60 odsto u odnosu na 2010. godinu, rekao je on.

Porez na imovinu je protekle tri godine praktično ostao na istom nivou, a od ove godine tih olakšica više nema tako da ukoliko u sledećih mesec ili dva republički parlament ne donese neka ograničenja u tom pogledu, visina poreza na imovinu će drastično da skoči, kaže Laslovski.

Osnovica koja predstavlja procenu tržišne vrednosti nekretnine nije menjana od 2009, visina te obaveze ne bi trebalo da se bitnije razlikuje od prošlogodišnje poreske obaveze, ali da je to uslovna prognoza koja će zavisti od zvaničnih statističkih pokazatelja i kretanja cena u 2012. 

Izvor: Tanjug, 10.2.2013.