Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 8/2011 i 13/2012
• Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE OGRANKA U INOSTRANSTVU
• Pitanje i odgovor - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE USKLAĐIVANJA OSNOVNOG KAPITALA
• Pitanje i odgovor - USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU AKCIZE ZA GAS KOJI SE KORISTI ZA GREJANJE ZAKUPLJENOG POSLOVNOG PROSTORA
• KRETANJE KUPOVNE MOĆI U REPUBLICI SRBIJI ZA DECEMBAR 2012. GODINE

Izvor: Paragraf Lex