Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - AKTUELNA PITANJA I ODGOVORI U VEZI SA POSLOVANJEM JAVNIH PREDUZEĆA - KOJA NISU DIREKTNO VEZANA ZA PRIMENU NOVOG ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA
• Pitanje i odgovor - UTVRĐIVANJE VREMENA PROVEDENOG NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVO RADI OBRAČUNA DNEVNICE - KADA JE PREVOZNO SREDSTVO AVION

Izvor: Paragraf Lex