Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA NAČIN UTVRĐIVANJA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011, 13/2012 i 12/2013)
 • STATUT NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE - prečišćen tekst zaključno sa izmenama i dopunama od 30. marta 2012. godine -
 • ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU GRADA ZAJEČARA ZA PERIOD JANUAR-MART 2013. GODINE ("Sl. list grada Zaječara", br. 35/2012)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I ZADATAKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 11/2010, 14/2010, 27/2011, 35/2011, 30/2012, 34/2012 i 35/2012 - ispr.)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA SMEDEREVA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Smedereva", br. 16/2012)
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 3/2008, 4/2011, 7/2010, 3/2011/knjiga II i 16/2012)
 • ODLUKA O USLOVIMA DRŽANJA, POSTUPANJA I ZAŠTITE DOMAĆIH ŽIVOTINJA NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA ("Sl. list grada Smedereva", br. 1/2012 i 16/2012)
 • ODLUKA O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI, OTUĐENJA POKRETNIH STVARI U JAVNOJ SVOJINI, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA, PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA I NEPOSREDNE POGODBE ("Sl. list grada Smedereva", br. 16/2012)
 • ODLUKA O DELATNOSTI ZOOHIGIJENE ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012)
 • ODLUKA O KATEGORIZACIJI OPŠTINSKIH PUTEVA I ULICA ("Sl. list grada Subotice", br. 46/2011 i 56/2012)
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012)
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM PUTEVIMA I ULICAMA ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA - NAŠA RADOST ISKOLÁSKOR ELÖTTI INTÉZMÉNY SZABADKA - PREDŠKOLSKE USTANOVE "NAŠA RADOST" SUBOTICA ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012 - prečišćen tekst)
 • ODLUKA O OSNIVANJU STAMBENO-KREDITNOG FONDA GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 25/2010 - prečišen tekst i 56/2012)
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU UŽINU ("Sl. list grada Subotice", br. 56/2012)
 • ODLUKA O BUDŽETU GRADA UŽICA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 19/2012)
 • ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA ("Sl. list grada Užica", br. 6/2009 i 18/2012)
 • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU ("Sl. list grada Užica", br. 6-1/2008, 21/2008 - dr. odluka, 17/2009, 14/2010, 15/2010, 13/2011 i 17/2012)
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Užica", br. 19/2012)
 • ODLUKA O MREŽI PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 5/2012 i 19/2012)
 • ODLUKA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ODBORNIKA GRADSKE SKUPŠTINE, ČLANOVA GRADSKOG VEĆA I UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH PREDUZEĆA I USTANOVA ("Sl. list grada Užica", br. 2/2009, 7/2010 i 17/2012)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE ("Sl. list grada Užica", br. 19/2012)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU OVLAŠĆENIH I OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE ("Sl. list grada Užica", br. 20/2012)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU POSEBNIH JAVNIH PARKIRALIŠTA ("Sl. list grada Užica", br. 12/2009, 17/2009, 17/2012 i 18/2012)
 • ODLUKA O RADNOM VREMENU APOTEKE "UŽICE" UŽICE ("Sl. list grada Užica", br. 17/2012)
 • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA UŽICA ("Sl. list grada Užica", br. 19/2011 i 19/2012)
 • ODLUKA O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA ("Sl. list grada Užica", br. 19/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROSEČNE TRŽIŠNE CENE NEPOKRETNOSTI NA TERITORIJI GRADA UŽICA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 19/2012)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU STOPE POREZA NA ZEMLJIŠTE ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Užica", br. 19/2012)
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP "GRADSKA TOPLANA UŽICE" KOJOM SE UTVRĐUJE CENA USLUGE GREJANJA ("Sl. list grada Užica", br. 20/2012)
 • IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM GODIŠNJEM POPISU
 • ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG POPISA
 • PLAN RADA KOMISIJE ZA GODIŠNJI POPIS
 • UGOVOR O IZDAVANJU BANKARSKE GARANCIJE - primer 1
 • UGOVOR O VOLONTERSKOM RADU PRIPRAVNIKA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ "SL. GLASNIKA RS", BR. 13/2013 OD 8.2.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN NOVI BROJ OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST GRADA BEOGRADA", BR. 68/2012 OD 24.12.2012. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE NEGOTIN", BR. 4/2013 OD 7.2.2013. GODINE
 • Vest - Paragraf Info: GLASILA: U REGISTRU RS+O OBJAVLJEN SADRŽAJ NOVOG BROJA OPŠTINSKOG GLASILA "SL. LIST OPŠTINE SOKOBANJA", BR. 1/2013 OD 6.2.2013. GODINE
Izvor: Paragraf Lex