Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEĐUNARODNA INVESTICIONA POZICIJA SRBIJE U TREĆEM TROMESEČJU 2012. GODINE


U toku trećeg tromesečja 2012. godine nije bilo znatnijih promena međunarodne investicione pozicije (MIP) Srbije u odnosu na drugo tromesečje 2012. Negativna MIP povećana je za 0,45%, na 25.782,2 mln evra. Strana finansijska aktiva smanjena je za 2,56%, na 18.096,8 mln evra. Strana finansijska pasiva smanjena je za 0,79%, na 43.897,0 mln evra. Neznatno su oslabljeni finansijski odnosi Srbije sa ostatkom sveta, što pokazuje Grubel-Lloyd-ov indeks, koji je smanjen na 0,58.

Tokom trećeg tromesečja negativne neto transakcije sa inostranstvom iznosile su 488,7 mln evra, što je uticalo na povećanje negativne MIP Srbije. Suprotno tome, pozitivne valutne promene, promene cena finansijskih instrumenata i ostale promene neutralisale su smanjenje MIP za 149,4 mln, 51,4 mln i 171,3 mln evra, respektivno.

MIP Narodne banke Srbije kao neto kreditora smanjena je za 3,23%, na 8.185,1 mln evra. Strana finansijska aktiva smanjena je za 3,33%, na 9.833,1 mln evra. Strana finansijska pasiva smanjena je za 3,85%, na 1.648,0 mln evra, kao posledica otplate inostranih kredita.

MIP javnog sektora kao neto dužnika smanjena je za 0,02%, na 10.340,3 mln evra. Obaveze prema nerezidentima po osnovu dužničkih HoV države smanjene su za 82,2 mln evra, na 2.448,7 mln evra, kao posledica većih otplata od ulaganja nerezidenata u državne HoV za 26,1 mln evra i negativnih valutnih promena od 56,1 mln evra. Obaveze po inostranim kreditima povećane su za 84,4 mln evra, na 7.429,2 mln evra, kao posledica većih korišćenja kredita od otplata. Smanjenje duga po korišćenim sredstvima alokacije SPV-a za 4,4 mln evra, na 462,4 mln evra, nastalo je kao posledica negativnih valutnih promena.

MIP bankarskog sektora kao neto dužnika povećana je za 1,60%, na 8.159,1 mln evra. Strana finansijska aktiva banaka smanjena je za 3,44%, na 2.038,2 mln evra. Disponibilne rezerve domaćih banaka u inostranstvu smanjene su 58,0 mln evra. Smanjenju finansijske aktive banaka doprinelo je i smanjenje potraživanja bankarskog sektora po odobrenim finansijskim kreditima za 12,5 mln evra. Strana finansijska pasiva banaka povećana je za 60,4 mln evra, na 10.197,3 mln evra. Pozitivne valutne promene uticale su na povećanje stanja ulaganja nerezidenata u direktne i portfolio investicije ukupno za 10,3 mln evra. Stanje duga banaka po inostranim kreditima povećano je za 8,4 mln evra, dok je povećanje stanja gotovog novca i depozita na računima nerezidenata kod domaćih banaka iznosilo 41,7 mln evra.

MIP ostalih sektora kao neto dužnika (pre svega privrede) smanjena je za 1,78%, na 15.467,9 mln evra. Strana finansijska aktiva privrede i stanovništva smanjena je za 1,06%, na 6.225,6 mln evra. Strane direktne investicije u inostranstvu povećane su za 19,6 mln evra, na 3.068,2 mln evra. Portfolio ulaganja rezidenata u inostranstvo povećana su za 1,5 mln evra, na 69,6 mln evra. Potraživanje po gotovom novcu i depozitima povećano je za 41,9 mln evra, na 2.951,8 mln evra. Povećanje aktive ostalih sektora neutralisano je smanjenjem potraživanja po trgovinskim kreditima (nenaplaćen izvoz) za 128,5 mln evra. Strana finansijska pasiva privrede i stanovništva smanjena je za 341,9 mln evra, na 21.693,5 mln evra. Stanje po stranim direktnim investicijama u domaća preduzeća povećano je za 113,8 mln evra, na 12.157,3 mln evra. Znatnija promena nastala je u strukturi direktnog investiranja nerezidenata: akcijski i ostali kapital smanjen je za 675,2 i 80,0 mln evra, respektivno, dok je međukompanijsko zaduženje (kreditiranje od "majke") povećano za 861,1 mln evra. Portfolio ulaganja smanjena su za 7,4 mln evra, na 398,3 mln evra. Stanje duga po inostranim finansijskim kreditima smanjeno je za 26,1 mln evra, na 8.999,4 mln evra. Stanje duga po trgovinskim kreditima (neplaćen uvoz) smanjeno je za 422,4 mln evra, na 138,5 mln evra.

Kompletan tekst možete preuzeti putem linka: http://www.nbs.rs/internet/latinica/80/ino_ekonomski_odnosi/mip/mip_III_2012.pdf (ONLINE)

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 10.1.2013.