Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

MEDIJSKA KOALICIJA TRAŽI BRISANJE ODREDBE ZAKONA O GLAVNOM GRADU, KOJOM BEOGRAD MOŽE DA OSNIVA JAVNA GLASILA


Medijska koalicija podnela je Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave dopis kojim traži brisanje odredbe Zakona o glavnom gradu, kojom se gradu Beogradu daje pravo da osniva javna glasila, saopštila je ta koalicija.

U dopisu Koalicija je ukazala da je tačka 5 stava 2. člana 8 Zakona, koja predviđa da grad Beograd može da osnuje televizijske i radio-stanice, novine i druga sredstva javnog obaveštavanja, u direktnoj suprotnosti sa važećim medijskim zakonima i Medijskom strategijom.

Takođe nije saglasna ni sa strateškim opredeljenjem države da se povuče iz vlasništva u javnim glasilima, pa se stoga traži brisanje ove odredbe.

Medijska koalicija ističe da je nedavno učestvovala i u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, tražeći dodatne izmene važećeg zakona, koje nadležno ministarstvo nije bilo predvidelo svojim nacrtom.

Koalicija je tražila da se Zakonom definiše da lokalne samouprave svoju obavezu – da se staraju o javnom informisanju od lokalnog značaja i obezbeđuju uslove za javno informisanje na jezicima koji se koriste na teritoriji opštine – ispunjavaju u skladu sa propisima.

Izvor: NUNS