Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

USKLAĐIVANJE PRIVREDNOG PRAVA SRBIJE SA EVROPSKIM DIREKTIVAMA KOMPANIJSKOG PRAVA


ORTAČKE RADNJE SE VIŠE NE MOGU OSNIVATI, VEĆ MOGU BITI REGISTROVANE SAMO KAO PRIVREDNA DRUŠTVA

Kako je rečeno u Agenciji za privredne registre (APR), postojeće ortačke radnje ne mogu registrovati promene podataka, već su, prema Zakonu o privrednim društvima, njihovi vlasnici dužni da obavljanje delatnosti promene u pravnu formu privrednog društva najkasnije do 1. marta ove godine.

U suprotnom, Registrar će ih, po službenoj dužnosti, prevesti u pravnu formu ortačkog privrednog društva.

U Registru se kao aktivne vode 902 ortačke radnje sa 1.845 fizičkih lica, odnosno ortaka, kao osnivača. Delokrug rada obuhvatao je doslovno sve - od hostela do kopirnica, od zanatskih do maloprodajnih radnji.

Tokom prošle godine osnovano je svega 73, dok je 488 ortačkih radnji brisano iz Registra.

Zakonsko rešenje o njihovom brisanju, dodala je Ružica Mačukat, predstavlja još jedan korak u usklađivanju privrednog prava Srbije sa evropskim direktivama kompanijskog prava.

Izvor: Tanjug