Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU: • Vrednovanje pozicija finansijskih izveštaja •
• Stručni komentar - SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU ZA MALA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE KOJA NE PRIMENJUJU MRS/MSFI
• Stručni komentar - PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA I PRIVREDE: • Januar 2013. godine•
• Pitanje i odgovor - PORESKI TRETMAN REFUNDACIJE TROŠKOVA KOJE JE OBVEZNIK PDV IMAO PO OSNOVU PLAĆANJA SMEŠTAJA, ISHRANE, PREVOZA I SL. ZA POSLOVNE PARTNERE IZ MATIČNE KOMPANIJE - KOJI SU STVARNI KORISNICI TIH USLUGA

Izvor: Paragraf Lex