Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O PROGRAMU STRUČNIH ISPITA U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI, NAČINU NJIHOVOG POLAGANJA I VISINI NAKNADE ZA RAD ČLANOVA KOMISIJE ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA - "Sl. glasnik RS", br. 123/2012
• Stručni komentar - KOMENTAR REŠENJA O ODREĐIVANJU BIBLIOTEKA KOJE OBAVLJAJU MATIČNE FUNKCIJE U BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOJ DELATNOSTI - "Sl. glasnik RS", br. 122/2012
• Stručni komentar - POZIV APOTEKAMA KOJE NISU U PLANU MREŽE ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA RADI PRUŽANJA USLUGA IZDAVANJA LEKOVA I ODREĐENIH VRSTA POMAGALA, KOJI SE PROPISUJU NA LEKARSKI RECEPT OSIGURANIM LICIMA RFZO

Izvor: Paragraf Lex