Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJE I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU


Ministar finansija je 5. decembra 2013. godine doneo Pravilnik o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku. Pravni osnov za njegovo donošenje je član 87. stav 2. Carinskog zakona ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010 i 111/2012).

Ovom dopunom je u Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracije i drugih obrazaca u carinskom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 29/2010, 84/2010, 100/2010, 56/2011, 66/2011, 14/2012, 94/2012, 97/2012, 102/2012, 120/2012, 12/2013, 39/2013 i 56/2013), u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku, u Delu XXIV - "Priložene isprave i dodatne informacije", u tački 5 - "Ostali priloženi dokumenti" dodata šifra "O17" za "Identifikacioni broj međunarodne dozvole za drumski prevoz stvari".

Razlog za dopunu je potreba unošenja broja dozvole za međunarodni drumski prevoz stvari u JCI u postupku izvoznog carinjenja i tranzita robe stranim drumskim prevoznim sredstvima, odnosno potreba sprovođenja kontrole posedovanja tih dozvola i njihovo razduživanje.

Izvor: Redakcija, 9.12.2013.