Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DRUŠTVO SUDIJA TRAŽI NOVI ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA


Društva sudija Srbije zatražilo je od Ministarstva pravde i državne uprave i Parlamenta da donesu novi Zakon o Visokom savetu sudstva (VSS) koji će na ustavan način omogućiti prevremene izbore za članove VS S iz reda sudija.

U zaključcima dostavljenim medijima Skupštine Društva sudija, održane 7. decembra u Beogradu, navodi se i da VSS mora da pokrene postupak za ispitivanje poverenja članova VSS iz reda sudija.

Ministarstvu i Komisiju za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa sugeriše se da sačine studiju o primenjivosti reformskih mera, da utvrde najspornije odredbe u postojećim zakonima i otklone ih bez odlaganja.

Od resornog ministarstva i parlamenta Društvo sudija takođe traži da usaglase materijalnopravne i procesne zakone, da razmotre način izbora sudija, kao i sprovođenje stalne obuke i vrednovanja rada.

Društvo sudija je predložilo da traže i da Ministarstvo i Komisija, u dogovoru sa sudijama, razmotre svrsishodnost određenih rokova za postupanje sudija, paralelnih postupaka zbog navodne povrede prava na suđenje u razumnom roku i valjanost odredaba kojima se predviđaju disciplinske sankcije za sudije u slučaju nepoštovanja rokova rešavanja predmeta.

Ministarstvo pravde i Narodna skupština, kako se navodi, treba da obezbede uslove za uspostavljanje pravne sigurnosti i afirmišu standard efikasnosti koji znači donošenje kvalitetnih odluka u razumnom roku, a "napuste kult statistike i efikasnosti pogrešno shvaćene kao rešavanje što većeg broja predmeta u što kraćem vremenu".

Društvo sudija pozvalo je zakonodavnu i izvršnu vlast da ne vrše neprimerene uticaje na sudstvo kritikama koje podrivaju nezavisnost sudstva i poverenje javnosti, a VSS da odluke o izboru i napredovanju sudija donosi s obzirom na kvalifikacije, veštine i sposobnosti.

VSS je podsetilo i da sudije sa teritorije Kosova i Metohije imaju Ustavom garantovanu stalnost sudijske funkcije, koja im ne može prestati zbog ukidanja suda.

Izvor: Tanjug