Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENJA RADIO-FREKVENCIJA PO REŽIMU OPŠTEG OVLAŠĆENJA


U skladu sa članovima 34, 35. i 36. Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010), Republička agencija za elektronske komunikacije poziva stručnu i širu javnost da u okviru javnih konsultacija da svoje mišljenje o nacrtu Pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja.

Mišljenja o predmetu javne konsultacije podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže ime, odnosno naziv i kontakt podatke podnosioca. Svi poverljivi podaci koji se odnose na mišljenje dato u okviru javne konsultacije, izdvajaju se u poseban dokument (aneks).

Adrese za slanje komentara:

Republička agencija za elektronske komunikacije, Višnjićeva 8 11000 Beograd

Faks: 011 3242 673

E-mail:ratel@ratel.rs, javnekonsultacije@ratel.rs

Kontakt osoba zadužena za javne konsultacije: Marica Budišin

Telefon: 011 2026 831

E-mail: dusko.kostic@ratel.rs

Raspored aktivnosti

7. decembar 2012.

Objavljivanje nacrta Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja sa prilozima na sajtu Agencije.

10. decembar 2012.

Početak javnih konsultacija.

23. januar 2013.

Završetak javnih konsultacija - rok za dostavljanje mišljenja je 30 dana od dana početka javnih konsultacija.

Mišljenja podneta u okviru javnih konsultacija objavljuju se na Internet stranici Agencije, izuzev aneksa sa poverljivim podacima.

Pravilnik o načinu korišćenja radio-frekvencija po režimu opšteg ovlašćenja - opšti deo: http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Pravilnik_o_nacinu_koriscenja_rf_po_rezimu_OO/Opsti%20deo.pdf (ONLINE)

Prilog 1 - način i uslovi korišćenja frekvencija: http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Pravilnik_o_nacinu_koriscenja_rf_po_rezimu_OO/Prilog%201-%20nacin%20i%20uslovi%20koriscenja%20frekvencija.pdf (ONLINE)

Prilog 2 - postupak evidentiranja: http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Pravilnik_o_nacinu_koriscenja_rf_po_rezimu_OO/Prilog%202%20-%20postupak%20evidentiranja.pdf (ONLINE)

Obrasci: http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Pravilnik_o_nacinu_koriscenja_rf_po_rezimu_OO/Obrasci.pdf (ONLINE)

Prilog 3 - skraćenice: http://www.ratel.rs/upload/documents/javne_rasprave/Pravilnik_o_nacinu_koriscenja_rf_po_rezimu_OO/Prilog%203%20-%20skracenice.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Republičke agencije za elektronske komunikacije, 9.12.2012.