Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Postoji više razloga koji opravdavaju donošenje Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika. Pre svega, Republika Srbija je preuzela određene obaveze koje proističu iz potvrđenih međunarodnih ugovora, članstva u Savetu Evrope, kao i iz zahteva Evropske unije u procesu pridruživanja i sticanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a koje se tiču i krivičnog zakonodavstva. Takođe i Grupa država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO) usvojila je izveštaj za Republiku Srbiju u okviru trećeg kruga evaluacije, koji sadrži određene preporuke za izmene i dopune pojedinih članova Krivičnog zakonika, koje se odnose na koruptivna krivična dela.

Dalje, iako krivičnom pravu treba pribegavati kao krajnjem sredstvu, postoji opravdanje da se uvedu određena nova krivična dela (zloupotreba u javnim nabavkama), ali i da se izvrši dekriminalizacija nekih anahronih krivičnih dela gde krivičnopravna intervencija nije nužna (nesavesan rad u privrednom poslovanju), ili da se izvrše intervencije kod nekih krivičnih dela kod kojih previše široka kriminalna zona umesto da pruža efikasniju krivičnopravnu zaštitu, ugrožava neke važne vrednosti i interese građana i društva. Pored toga, bilo je neophodno otkloniti i nepreciznosti zakonskog teksta i omaške do kojih je došlo donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika 2009. godine što je dovelo do problema u sudskoj praksi.

Određene intervencije su nužne i zbog usklađivanja sa drugim zakonima koji sadrže i pojmove od značaja za propisivanje krivičnih dela.

Kompletan tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4108-12.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 9.12.2012.