Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Članom 99. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011 i 38/2012 - odluka US) predviđeno je da vrednovanje rada javnog tužioca i zamenika javnog tužioca predstavlja osnov za izbor, obaveznu obuku i razrešenje. Stavom 2. istog člana je propisano da se vrednovanje rada vrši na osnovu javno objavljenih, objektiviziranih i jedinstvenih kriterijuma zasnovanih na primenjivim i uporedivim merilima koje utvrđuje Državno veće tužilaca Pravilnikom o kriterijumima i merilima vrednovanja rada, a članom 100. stav 1. istog zakona da se rad zamenika javnih tužilaca koji su prvi put birani vrednuje jednom godišnje.

Iako je članom 137. stav 1. Zakona o javnom tužilaštvu izričito utvrđeno da će podzakonski propisi predviđeni tim zakonom biti doneti u roku od šest meseci od dana stupanja tog zakona na snagu, a članom 7. stav 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010) predviđeno da će prvo vrednovanje rada zamenika javnih tužilaca koji su prvi put izabrani izvršiti stalni sastav Državnog veća tužilaca, vrednovanje rada tih zamenika nije izvršeno, zato što nisu utvrđeni kriterijumi i merila na osnovu kojih se vrednovanje rada zamenika javnih tužilaca vrši.

S obzirom da zamenicima javnih tužilaca koji su prvi put izabrani Odlukom o izboru zamenika javnih tužilaca ("Sl. glasnik RS", broj 111/2009) i Odlukom o izboru zamenika javnih tužilaca ("Sl. glasnik RS", br. 52/2010) ističe trogodišnji mandat, a s ciljem obezbeđivanja nesmetanog rada javnih tužilaštava u Republici Srbiji, neophodno je stvoriti pravni osnov kako bi se izbor ovih zamenika javnih tužilaca na stalnu funkciju ipak mogao sprovesti.

Zbog toga je neophodno doneti ovaj zakon kao poseban zakon kojim će se konvalidirati nastala situacija.

Kompletan tekst Predloga zakona o dopuni Zakona o javnom tužilaštvu možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4110-12.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 9.12.2012.