Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDIJAMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Članom 52. Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 58/2009 - odluka US, 104/2009, 101/2010 i 8/2012 - odluka US) propisan je postupak izbora sudija na stalnu sudijsku funkciju. Kao jedan od obaveznih uslova za izbor sudija na stalnu sudijsku funkciju predviđeno je prethodno ocenjivanje sudija koji su prvi put birani na trogodišnji mandat. U skladu s tim, u stavu 2. člana 52. Zakona o sudijama, predviđeno je da se sudija koji je ocenjen ocenom "izuzetno uspešno obavlja sudijsku funkciju" obavezno bira na stalnu funkciju, dok je u stavu 3. istog člana, za sudiju koji je ocenjen ocenom "ne zadovoljava", predviđeno da ne može biti biran na stalnu funkciju.

Članom 32. stav 4. Zakona o sudijama propisano je da kriterijume, merila i postupak za vrednovanje rada sudija, odnosno predsednika sudova utvrđuje Visoki savet sudstva. Iako je članom 104. stav 1. Zakona o sudijama izričito utvrđeno da će podzakonske propise predviđene tim zakonom Visoki savet sudstva doneti u roku od 60 dana od dana konstituisanja prvog sastava Visokog saveta sudstva, a članom 6. stav 4. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 101/2010) predviđeno da će prvo vrednovanje rada sudija koji su prvi put izabrani izvršiti stalni sastav Visokog saveta sudstva, vrednovanje rada tih sudija do sada nije izvršeno, zato što nisu utvrđeni kriterijumi i merila na osnovu kojih se vrednovanje rada sudija vrši.

S obzirom da sudijama koje su prvi put izabrane Odlukom o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009) i Odlukom o izboru sudija na trogodišnji mandat u sudovima opšte i posebne nadležnosti ("Sl. glasnik RS", br. 52/2010) ističe trododišnji mandat, a s ciljem obezbeđivanja nesmetanog rada sudova u Republici Srbiji, neophodno je stvoriti pravni osnov kako bi se izbor ovih sudija na stalnu sudijsku funkciju mogao sprovesti.

Zbog toga je neophodno doneti ovaj zakon kao poseban zakon kojim će se konvalidirati nastala situacija.

Ovim zakonom biće obuhvaćeno 905 sudija koje su prvi put birane na trogodišnji mandat.

Kompletan tekst Predloga zakona o dopuni Zakona o sudijama možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4111-12.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 9.12.2012.