Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

IZ KRIVIČNOG ZAKONIKA SRBIJE BIĆE BRISAN SPORNI ČLAN 336A KOJIM SE ZABRANJUJE KOMENTARISANJE SUDSKIH POSTUPAKA PRE PRAVOSNAŽNOSTI PRESUDE


KRIVIČNI ZAKONIK ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009 i 111/2009)

Nedozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka

Član 336a

Ko za vreme trajanja postupka pred sudom, a pre donošenja pravosnažne sudske odluke, u nameri da povredi pretpostavku nevinosti ili nezavisnosti suda, daje javne izjave u sredstvima javnog informisanja,
kazniće se zatvorom do šest meseci i novčanom kaznom.

"Komentarisanje sudskih postupaka je dekriminalizovano, jer je zakon bio u nesaglasnosti sa životom i faktičkim stanjem. Bili smo svedoci da u prethodnom periodu i mandatu prethodnih vlada takva zakonska odredba uopšte nije poštovana", naglasio je ministar Nikola Selaković.

Ta norma je , kako je naveo, Zakonik izvrgavala ruglu i doprinosila umanjenju njegovog autoriteta, "a zakonima ne treba da budu predviđene one stvari koje niko u Srbiji, a na prvom mestu državni organi, neće poštovati", rekao je on.

Taj član je izazvao velike polemike u javnosti pošto je komentarisanje nepravosnažnih presuda i postupaka u toku propisano kao krivično delo. Mediji su, s jedne strane, ocenili da se radi o ometanju slobodnog izveštavanja, a advokati da se radi o političkom sprečavanju kritike suda.

Vlada Srbije usvojila je u četvrtak Predlog izmena i dopuna Krivičnog zakonika, a predsednik parlamenta Nebojša Stefanović sazvao je devetu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Srbije za 15. decembar, predloživši 22 tačke dnevnog reda, među kojima je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

Izvršene su i druge dopune i preciziranja pojedinih krivičnih dela kao što su zloupotreba službenog položaja, terorizam, organizovanje lažnih azilanata, nameštanje utakmica.

Izvor: Tanjug