Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 116 OD 7.12.2012/ODABRANI DOKUMENTI


 • FISKALNA STRATEGIJA za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu
 • ODLUKA Visokog saveta sudstva broj 06-00-75/2012-01
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za odlučivanje o prigovoru na rešenje o oceni sudijskog pomoćnika
 • PRAVILNIK o radu Komisije za odlučivanje o prigovoru na rešenje o oceni sudijskog pomoćnika
 • UREDBA o primeni propisa o državnoj pomoći na podsticaje iz Zakona o regionalnom razvoju
 • UREDBA o izmenama Uredbe o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz dugoročno stambeno kreditiranje u 2012. godini
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2012. godini
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2012. godini
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije 05 broj 424-8738/2012
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije 05 broj 424-8740/2012
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju cena i naknada za određene vrste zdravstvenih usluga koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrđivanje naknade za njihov rad za 2012. godinu
 • REŠENJE o promeni podataka u Rešenju o imenovanju sudskih veštaka
 • REŠENJE o promeni podataka u Rešenju o imenovanju sudskih veštaka
 • PRAVILNIK o vanrednom prevozu
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata i sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova
 • NAREDBA o izmenama Naredbe o utvrđivanju Operativnog plana za odbranu od poplava za 2012. godinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o donesenim i povučenim srpskim standardima i srodnim dokumentima
Izvor: Paragraf Lex