Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - PRIMENA PRAVILA HAŠKE KONVENCIJE O GRAĐANSKIM ASPEKTIMA MEĐUNARODNE OTMICE DECE U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
• Pitanje i odgovor - ODLUČIVANJE O OTKAZU UGOVORA O RADU OD STRANE STEČAJNOG UPRAVNIKA

Izvor: Paragraf Lex