Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - NARODNA SKUPŠTINA JE DONELA ZAKON O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013. GODINU - "Sl. glasnik RS", br. 114/2012
• Pitanje i odgovor - ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NASTAVNIKA SA LICENCOM NA RADNOM MESTU PEDAGOGA ŠKOLE

Izvor: Paragraf Lex