Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJE OBUKU ZA POLAGANJE ISPITA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE: OBUKA ćE BITI ODRżANA 12. I 13. NOVEMBRA 2015. GODINE


Zbog izvršenog usklađivanja Pravilnika o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke ("Sl. glasnik RS", br. 77/2014 i 83/2015 - dalje: Pravilnik) sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 - dalje: Zakon), i činjenice da je počela organizacija i realizacija ispita za sticanje sertifikata za službenika za javne nabavke prema odredbama izmenjenog Zakona, Kompanija Paragraf organizuje obuku za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuka se organizuje u saradnjisa predavačima - predstavnicima nadležnih institucija, koji imaju višegodišnje iskustvo u sprovođenju obuka,prema Progamu stručnog osposobljavanja za službenika za javne nabavke, a u skladu sa odredbama najnovijih izmena i dopuna Zakona iz avgusta 2015. godine.

Prema Pravilniku, ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, a ne samo predstavnici naručilaca, kako je ranije bilo propisano, stoga se za obuku može prijaviti svako lice koje ima potrebu da se obuči za uspešno sprovođenje postupaka javnih nabavki i za polaganje ispita pred Upravom za javne nabavke.

Obuka traje dva dana, a organizovana je tako da se prati propisani program, odnosno da se polaznicima predstave i pojasne pitanja po delovima i oblastima iz relevantnih zakona, nakon čega polaznici dobijaju sertifikat o pohađanju obuke.

Obuka će biti održna u Beogradu, 12. (četvrtak) i 13. (petak) novembra 2015. godine, u hotelu Prag, ul. Kraljice Natalije 27.

Predavači su eminentni stručnjaci - predstavnici Uprave za javne nabavke i Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

Izvor: Redakcija, 09.11.2015.