Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

KLJUČNI "PRIVREDNI" ZAKONI USKORO PRED JAVNOŠĆU: ZAKON O PRIVATIZACIJI, ZAKON O RADU, ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI I ZAKON O STEčAJU


Četiri sistemska zakona, ključna za srpsku privredu, biće gotova sledeće sedmice, saznaje Tanjug u Ministarstvu privrede.

Reč je o Zakonu o privatizaciji, Zakonu o radu, Zakonu o planiranju i izgradnji i Zakonu o stečaju, na čijim izmenama ministar Saša Radulović i njegov tim ubrzano rade u saradnji sa drugim resornim ministarstvima.

Posao će, očekuju u Ministarstvu privrede, biti okončan do 15. oktobra, nakon čega sledi javna rasprava, a cilj je da skupština ove zakone razmotri i usvoji najkasnije do sredine decembra.

Kako objašnjavaju u resornom ministarstvu, promene Zakona o privatizaciji su neophodne, jer, osim 179 preduzeća kod kojih će biti završen proces restrukturiranja do sredine naredne godine, postoji još 400 preduzeća koja su u nekoj fazi privatizacije - bilo u pripremi, na aukciji, tenderu, ili je raskinut privatizacioni ugovor.

Kako je ministar Radulović ranije ukazao, postojeći Zakon je nedorečen i netransparentan, praktično bez mehanizama kontrole i odgovornosti, a to je ostavljalo prostor za brojne zloupotrebe. Po sadašnjem zakonu je sprovedena privatizacija koja nije dovela do boljeg upravljanja i rezultata privatizovanih preduzeća, već naprotiv, dovela do rasta nezaposlenosti, posrtanja privrede i rasta duga Srbije.

Cilj izmena Zakona o stečaju je ubrzanje i olakšanje stečajnih postupaka, sprečavanje zloupotrebe prava, posebno od strane vlasnika i njihovih povezanih lica, jačanje prava radnika i pooštravanje odgovornosti rukovodstva preduzeća. Na ovaj način, stečaj će postati ono što jeste u razvijenim tržišnim ekonomijama: mehanizam ozdravljenja preduzeća umesto mehanizma njegovog gašenja.

Izmenama Zakona o radu ide se na podsticanje zapošljavanja, a pre svega se rešava pitanje otpremnina po godini radnog staža, što je do sada predstavljalo glavnu prepreku za zapošljavanje građana starijih od 50 godina, i otvaralo veliki prostor za zloupotrebe.

Drugo pitanje koje se rešava je jednostavnost zapošljavanja i otpuštanja radnika kod preduzetnika, bez straha od sudskih parnica i promena tržišnih uslova.

Novinama u Zakonu o planiranju i izgradnji skraćuje se vreme i procedura za izdavanje građevinskih dozvola, rečeno je Tanjugu. Do sada je to bio veliki problem i za domače i za strane investitore. Uz to, rešava se i problem prava korišćenja i dostupnost građevinskog zemljišta i zakočenih stečajnih postupaka i bolju infrastrukturu za sve investitore. 

Izvor: Tanjug, 9.10.2013.