Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE AP VOJVODINE ODRŽANE 9.10.2013. GODINE


Vlada AP Vojvodine je na sednici, kojom je predsedavao potpredsednik Vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Dragoslav Petrović, utvrdila Program ranog otkrivanja i lečenja komplikacija šećerne bolesti na očima, koji spada u jedan od posebnih programa zdravstvene zaštite koji će se, počev od 2013, pa zatim i u 2014. i 2015. godine, realizovati u Vojvodini.

U Vojvodini od dijabetesa boluje oko 250.000 ljudi i zato je važno rano otkrivanje i pravovremeni tretman dijabetičnih komplikacija, među kojima su veoma česte komplikacije sa vidom i očima, koje mogu da dovedu do slepila.

Program predviđa da se u okviru Klinike za oftalmologiju Kliničkog centra Vojvodine nabavi laserska oprema, koja omogućava da se u određenoj fazi bolesti reše problemi tzv. dijabetičke retinopatije. U ovoj, prvoj fazi programa, održaće se i edukacija lekara u opštim bolnicama. U drugoj fazi biće izvršen skrining rizične populacije. Planirano je da skriningom bude obuhvaćeno oko 1500 obolelih od šećerne bolesti. Kod pacijenata kod kojih budu ustanovljene promene, biće urađen laserski hirurški tretman. Program će obuhvatiti obolele sa šećernom bolešću pet godina nakon otkrivanja i započete antidijabetesne terapije. Pacijenti će biti pozivani na organizovane vanredne kontrolne oftalmološke preglede. Ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju ovog programa iznosi 15.010.000 dinara.

Pokrajinska Vlada prihvatila je izmene finansijskog plana Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, kojim se, preraspodelom sredstava, obezbeđuje 18.500.000 dinara za nabavku aparata za DNK analize za potrebe Instututa za sudsku medicinu. Naime, DNK laboratorija Instituta za sudsku medicinu Kliničkog centra Vojvodine jedina je ustanova u Vojvodini koja izvodi analize očinstva i drugih spornih srodničkih odnosa, humane forenzičke identifikacije i forenzičke analize na zahteve sudova.

Vlada Vojvodine donela je Odluku o uslovima, načinu i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata Pokrajine Vojvodine koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini. Sredstva za ove namene obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine i iznose 177,8 miliona dinara. Dodeljuju se, putem javnog konkursa, kao bespovratna, isključivo za projekte iz fondova EU, za koje je zaključen ugovor sa Evropskom komisijom i kojima se finansira delatnost od opšteg, odnosno javnog interesa. Javni konkurs raspisuje Pokrajinski sekretarijat za finansije, a pravo na dodelu sredstava imaju javna preduzeća i organizacije sa sedištem u Vojvodini koji nisu indirektni korisnici budžeta Republike Srbije i budžeta lokalne vlasti i to za projekte kojima se finansira delatnost od opšteg interesa; jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine i indirektni korisnici budžeta jedinica lokalne samouprave, kao i indirektni korisnici budžeta Republike Srbije čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i ostali korisnici - nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50 odsto kapitala ili više od 50 odsto glasova u upravnom odboru, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50 odsto ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini, kao i javne agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama, sa sedištem u Vojvodini za projekte kojima se finansira delatnost od opšteg, odnosno javnog interesa.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 9.10.2013.