Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAVRŠETAK RESTRUKTURIRANJA I PRIVATIZACIJE PREDUZEĆA, SMANJENJE DRŽAVNIH SUBVENCIJA I SNAŽNIJA PORESKA KONTROLA U SLUŽBI BORBE PROTIV KORUPCIJE


Transparentnost Srbija ocenila je danas da borbu protiv korupcije mogu pomoći neke od mera koje je najavila Vlada, kao što su završetak restrukturiranja i privatizacije preduzeća, smanjenje državnih subvencija i snažnija poreska kontrola.

"Ako se manje državnog novca i interesa bude nalazilo u privrednoj sferi, manje će biti i motiva i prilike da do korupcije dođe", navela je u saopštenju Transparentnost Srbija (ogranak međunarodne mreže Transparency International).

  • Transaprentnost je navela da kada su predstavljene mere, postalo je jasno da Vlada do skora nije raspolagala tačnim podacima o broju zaposlenih u javnom sektoru Srbije, te se logično postavlja pitanje na osnovu kakvih parametara su do sada pravljeni fiskalni planovi i planovi za reformu javnog sektora.

Ta organizacija je navela da najavljene mere, međutim, izazivaju bojazan iz najmanje dva razloga. 

Prvi razlog je da je proces privatizacije do sada praćen sumnjama, koje su u nekim slučajevima već pretočene u optužnice, kao i nedovoljno snažnom kontrolom ispunjavanja obaveza, a kako nijedan propis koji se odnosi na tu oblast nije izmenjen, rizici koji su postojali za ranije privatizacije postoje i sada, navela je Transparetnost.

Pošto će prema najavama iz Vlade, vlasnička transformacija da se odvija i kroz javno-privatna partnerstva, Transparentnost Srbija podsetila je da taj postupak nosi još veće rizike od korupcije i da je kod njih čak i elementarna javnost podataka nezakonito ograničena Pravilnikom koje je Ministarstvo finansija donelo ove godine.

Za Transparentnost mnogo veći problem je taj što je tokom rekonstrukcije Vlade doneta odluka o pretvaranju dugova jedne privatne firme u državni udeo u vlasništvu i što nema nikakve zakonske garancije da ova ili neka buduća Vlada neće ponovo "podržaviti" već privatizovana preduzeća ili doneti arbitrarnu odluku o tome koje će gubitaše spasavati a koje ne.

"Pre samo tri meseca usvojena je Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u kojoj se, nasuprot predlozima Transparentnosti... nije našlo mesta za pitanje donošenja arbitrarnih odluka izvršne vlasti kojim se preuzimaju obaveze privatnih preduzeća, kao jedan od izvora političke korupcije", piše u saopštenju.

Izvor: RTV